Velkommen til Norges Kompetanseregister !

www.kompetanseregister.no

På denne siden kan du søke etter personer med "Sertifisert sikkerhetsopplæring" eller "Annen kompetanse". På dette webområdet vil alle som ønsker det, kunne få lagt inn sin kompetanse ved å sende inn kopi av sitt førerbevis, utstedt av en kvalitetssikret bevisutsteder. Det er et kjent problem at enkelte mister sitt "gamle" førerbevis/kompetansebevis uten at dette beviset var kvalitetssikret på noen måte. Mange bevis som ble utstedt før 1989, var ikke kvalitetssikret. Dette gjelder spesielt gamle truckførerbevis utstedt på arbeidstilsynets formular Best. nr. 305 og gamle yrkesbevis for førere av anleggsmaskiner. Webområdet retter seg primært mot de som har førerbevis/kompetansebevis for truck, kran og anleggsmaskiner, men er også tilgjengelig for de med "Annen kompetanse", eller en kombinasjon. 

Dette webområdet er det første i sitt slag i Norge, og en slik oversikt har i lengre tid vært etterspurt av både myndigheter og bedrifter. Det foreligger allerede positive uttalelser i fra både Arbeidstilsynet og næringslivet. Dette webområdet vil være et fint hjelpemiddel for både arbeidsgivere og myndigheter som ønsker en kvalitetssikret oversikt over personellkompetanse, da bevisutstedere og opplæringsvirksomheter både "kommer og går", samt at de "forsvinner" med utstedt kompetanse til opplært personell. Konsekvensen kan være at kompetansen for den det gjelder, er gått tapt !

Webområdet er også linket til www.sgsweb.no som også gir en oversikt over sertifiserte opplæringsvirksomheter. 

Vi håper du har nytte av databasen og håper du melder tilbake til oss dersom du har kommentarer.

Ta kontakt med oss for innsending av kompetanse, da kun kvalitetsikret kompetanse vil bli lagt inn i denne databasen !

Vår e-mail er: www@norkran.no

© Innehaver av dette webområdet er Norges Kran og Truckskole AS / Arnt B. Johansen. Webdesign og programmering er gjort i samarbeid med Norges Kran og Truckskole AS og IT-Senteret AS.