Kategori - Sertifisert Sikkerhetsopplæring

<% fp_sQry="SELECT * FROM Kategorier" fp_sDefault="" fp_sNoRecords="" fp_sDataConn="Eksempel" fp_iMaxRecords=256 fp_iCommandType=1 fp_iPageSize=1 fp_fTableFormat=True fp_fMenuFormat=False fp_sMenuChoice="Kategorinavn" fp_sMenuValue="Kategorinavn" fp_iDisplayCols=2 fp_fCustomQuery=False BOTID=0 fp_iRegion=BOTID %>
Kategorinavn-Opplæring Beskrivelse
Ingen poster returnert.
T2 Skyvemasttruck / Støttebenstruck
T3 Svinggaffeltruck / Førerløftende truck
T4 Motvektstruck / Teleskoptruck
T5 Sidelaster
T6 Sidelaster med løftekapasitet o. 10 tonn
T7 Portaltruck med løftekapasitet o. 10 tonn
T8 Stortruck med løftekapasitet o. 10 tonn
G1 Mobilkran
G2 Tårnkran
G3 Sving / Portalkran
G4 Bro / Traverskran
G8 Lastebilkran
M1 Doser 
M2 Gravemaskin
M3 Veihøvel
M4 Hjul / Beltelaster
M5 Gravelaster
M6 Dumper
M7 Skraper


Kategori - Annen Kompetanse

<% fp_sQry="SELECT * FROM Kategorier" fp_sDefault="" fp_sNoRecords="" fp_sDataConn="Eksempel" fp_iMaxRecords=256 fp_iCommandType=1 fp_iPageSize=5 fp_fTableFormat=True fp_fMenuFormat=False fp_sMenuChoice="" fp_sMenuValue="" fp_iDisplayCols=2 fp_fCustomQuery=False BOTID=1 fp_iRegion=BOTID %>
Kategorinavn-Opplæring Beskrivelse
Ingen poster returnert.
T1 Palletruck / Trekk og skyvetruck
G5 Offshorekran
G13 Stropp / Signalgiver
A1 Verneombud
A2 Varmt Arbeid
A3a Personløfter - Bilmont.
A3b Personløfter - Tilh. Mont
A3c Personløfter - Selvgående
A4 Stillasbygger